727-538-4171 – Agnieszka Piasecka – Adwokat Imigracyjny – Informacje po polsku

Polish Immigration Attorney Adwokat Imigracyjny Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish,Lawyer, Immigration, Attorney, Polski, Prawnik 8

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney

Polski prawnik adwokat Florida

Polski Adwokat Imigracyjny Agnieszka “Aga” Piasecka – Prawo Imigracyjne 727-538-4171

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka posiada dwa dyplomy prawa i ma łącznie 20 lat doświadczenia prawniczego z Polski i USA.

Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku.

Agnieszka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 2007 roku i osobiście doświadczyła wielu problemów z jakimi borykają się w tym kraju emigranci. Agnieszka przeszła przez rozwód w Stanach Zjednoczonych oraz wszystkie etapy imigracyjne prowadzące do uzyskania zielonej karty, a następnie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych.

Proces ubiegania się o zieloną kartę może być bardzo skomplikowany i frustrujący, a nawet małe błędy mogą kosztować odmowę i utratę poniesionych opłat imigracyjnych oraz czasu. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy brakuje wymaganych dokumentów lub gdy sponsor nie kwalifikuje się z powodu niskich zarobków lub gdy małżeństwo rozpadło się przed uzyskaniem zielonej karty. Zatrudnienie doświadczonego adwokata to klucz do wyeliminowania pomyłek, których można było uniknąć, a które mogą kosztować utratę nerwów, pieniędzy i czasu.

Agnieszka doskonale rozumie problemy swoich klientów, gdyż sama kiedyś była w ich sytuacji. Agnieszka może pomóc Wam w sprawach imigracyjnych, spadkowych i rodzinnych, jak również w tłumaczeniu i interpretacji dokumentów prawnych.

Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację, zadzwoń pod numer:

727-538-4171

813-786-3911

303-475-7212

Polish Immigration Attorney Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish,Lawyer, Immigration, Attorney, Polski, Prawnik, Green Card, Citizenship 4

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka, Adwokat Imigracyjny USA

813-786-3911

727-538-4171

303-475-7212

Polish Immigration Attorney Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish, Lawyer, Attorney, Opinie klientów, Best, Najlepszy, Polskojęzyczny, Prawnik, Polski, Adwokat, Florida, Floryda, USA 37

Opinie klientów:

https://piaseckalaw.com/reviews

Polish Immigration Attorney lawyer, clients, best, reviews, award, avvo

Opinie klientów na stronie Avvo: 

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polski Adwokat Prawnik USA Agnieszka Piasecka

Adwokat imigracyjny, Agnieszka Piasecka, odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa imigracyjnego i obywatelstwa

Dlaczego warto zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych?

Czy warto starać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i dlaczego? Jeżeli dana osoba kwalifikuje się aby wystąpić o obywatelstwo amerykańskie, to na pewno warto się postarać, gdyż jest wiele niezaprzeczalnych korzyści posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych benefitów uzyskania obywatelstwa:

 1. Nie będziesz podlegać deportacji.

Generalnie (z pewnymi wyjątkami), obywatele amerykańscy nie podlegają deportacji, podczas gdy posiadacze zielonej karty mogą zostać deportowani za przestępstwa i wykroczenia kryminalne.

 1. Możliwość podróżowania za granicę bez ograniczeń czasowych.

Posiadacze zielonej karty nie mogą przebywać jednorazowo poza Stanami Zjednoczonymi przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. W przypadku przekroczenia sześciu miesięcy za granicą grozi im utrata statusu stałego rezydenta jeżeli władze emigracyjne uznają, że „porzucili” oni zieloną kartę.

 1. Możliwość sponsorowania członków rodziny na zieloną kartę.

Uzyskanie obywatelstwa daje możliwość przyspieszonego sponsorowania członków rodziny na zieloną kartę. Obywatele amerykańscy mogą sponsorować na zieloną kartę w trybie przyspieszonym nie tylko swoich małżonków i  dzieci, ale również rodziców oraz rodzeństwo. Generalnie (z pewnymi wyjątkami), dzieci obywateli amerykańskich, które nie ukończyły 18 lat dostają automatycznie obywatelstwo amerykańskie (nawet jeżeli urodziły się poza Stanami Zjednoczonymi).

 1. Możliwość głosowania w wyborach i ubiegania się o stanowiska polityczne.

Tylko obywatele amerykańscy mają przywilej głosowania i ubiegania się o stanowiska polityczne.

 1. Możliwość zdobycia zatrudnienia w agencjach państwowych.

Wiele lukratywnych stanowisk w urzędach i agencjach federalnych dostępnych jest tylko dla obywateli amerykańskich.

 1. Ulgi podatkowe.

Pewne ulgi podatkowe dostępne są tylko dla obywateli Stanów Zjednoczonych.

 1. Dotacje i stypendia państwowe.

Obywatele amerykańscy mogą ubiegać się o dofinansowanie, stypendia i dotacje federalne dotyczące na przykład opłat za wykształcenie.

 1. Posiadanie amerykańskiego paszportu i łatwość podróżowania.

Obywatele amerykańscy mogą podróżować na całym świecie z amerykańskim paszportem i cieszyć się ochroną amerykańskich placówek dyplomatycznych. Dodatkowo, obywatele Stanów Zjednoczonych mogą podróżować do wielu krajów bez konieczności ubiegania się o wizę. Również, w wielu przypadkach czas wyczekiwania i kolejki dla obywateli amerykańskich na przykład na lotniskach w Stanach Zjednoczonych są o wiele krótsze.

 1. Okazanie patriotyzmu.

Stany Zjednoczone to dla wielu z nas kraj spełnionych marzeń o lepszym życiu. Dla tych z nas, którzy zgadzają się z tym stwierdzeniem, warto uzyskać obywatelstwo jako symbol wdzięczności za szanse i pomoc jakie otrzymaliśmy od tego kraju.

 1. Nie musisz już odnawiać i pilnować zielonej karty.

Posiadacze zielonej karty muszą pamiętać o odnawianiu zielonej karty co 10 lat, co wiąże się z kosztami oraz każdorazową pracą papierkową. Dodatkowo, w przypadku zgubienia lub utraty zielonej karty lub zmiany nazwiska, wymagane jest wystąpienie o nową zieloną kartę co, jeszcze raz, wiąże się z wysokimi kosztami oraz pracą papierkową.

Uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego dla kwalifikujących się posiadaczy zielonej karty wiąże się z jednorazowym kosztem, który warto ponieść w świetle korzyści i benefitów długoterminowych. Oprócz nieprzerwanego stałego pobytu przez określony czas, wymagane są między innymi podstawowa znajomość języka angielskiego, zdanie testu dotyczącego historii i konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz dobry charakter moralny. W przypadku posiadania historii kryminalnej, nierozliczonych podatków, niezapłaconych alimentów na dzieci oraz innych zdarzeń z przeszłości, które mogłyby zdyskwalifikować kandydata na obywatelstwo ze względu na wątpliwy charakter moralny, przed wystąpieniem o obywatelstwo należy skonsultować się z doświadczonym adwokatem.

Co należy wiedzieć na temat rozmowy kwalifikacyjnej „interview” na obywatelstwo USA oraz możliwościach zwolnienia z testów na naturalizację?

Aby zostać obywatelem USA, oprócz złożenia wymaganych formularzy i dokumentów, wymagane jest zdanie testu z języka angielskiego oraz z historii i rządu USA, czyli tzw. „civics test”. Test z języka angielskiego jest stosunkowo prosty i osoba znająca język angielski na poziomie średnio zaawansowanym nie powinna mieć z nim problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (tzw. „interview”), urzędnik imigracyjny sprawdza umiejętność czytania, pisania oraz konwersacji. Umiejętność konwersacji sprawdzana jest poprzez pytania dotyczących głównie informacji zawartych w podaniu o naturalizację oraz dokumentów złożonych wraz z podaniem. Pytania te mają na celu zweryfikowanie poprawności podanych wcześniej informacji oraz wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości. Następnie, aby sprawdzić umiejętność czytania i pisania po angielsku, należy poprawnie przeczytać i napisać jedno z trzech zdań przedstawionych aplikantowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej USCIS można znaleźć szereg publikacji, które pomogą Państwu solidnie przygotować się do testu z języka angielskiego, jak również pełną listę wszystkich 100 pytań na temat historii i rządu USA, które składają się na civics test. Na stronie USCIS dostępne są również inernetowe testy próbne, które można ćwiczyć przed rozmową kwalifikacyjną.

Czy jest możliwość zwolnienia z testu z języka angielskiego i civics test oraz czy można zdawać civics test w swoim ojczystym języku?

Istnieją trzy główne wyjątki od wymogu zdawania testu z języka angielskiego:

 1. W czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent / posiadacz zielonej karty od co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 50/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać civics test w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).
 2. W czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 55 lat i mieszkał w USA jako stały rezydent / posiadacz zielonej karty przez co najmniej 15 lat (tzw. „wyjątek 55/15”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać civics test w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).
 3. W czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 65 lat i mieszkał w USA jako stały rezydent / posiadacz zielonej karty przez co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 65/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję civics test w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem.
 4. Dodatkowo, każdy aplikant może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z civics test z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie lub kondycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów jest Alzheimer lub zaawansowana demencja, jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów należy zawsze do urzędnika emigracyjnego, który może nie zaakceptować zaświadczenia lekarskiego, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi.

Kiedy mogę zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA?

Emigranci mogą zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA już po trzech latach od daty uzyskania zielonej karty na bazie małżeństwa z obywatelem USA (jeżeli małżeństwo to wciąż trwa) lub, w pozostałych przypadkach, po pięciu latach od uzyskania zielonej karty.

Co potrzebne jest aby złożyć podanie o obywatelstwo?

Aplikanci muszą wypełnić odpowiedni formularz, skompletować odpowiednie dokumenty towarzyszące oraz uiścić opłatę za aplikację oraz na pobranie odcisków palców. Niektórzy aplikanci mogą być zwolnieni z obowiązku pobrania odcisków palców.

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o obywatelstwo?

Lista dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji aplikanta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z doświadczonym adwokatem imigracyjnym. Aplikanci będą musieli zgromadzić oryginały lub certyfikowane kopie wszystkich wymaganych dokumentów, które będą musieli przynieść ze sobą na interview.  Nie zalecam wysyłać oryginałów dokumentów wraz z początkowym podaniem, wystarczy bowiem wysłać czytelne kopie. Oryginały należy zachować i mieć ze sobą podczas interview.

Gdzie należy wysłać podanie o obywatelstwo?

Podanie o obywatelstwo wraz z opłatą, kompletem dokumentów oraz zdjeciami należy wysłać do placówki urzędu imigracyjnego, tzw. „USCIS Lockbox Facility”, właściwej dla miejsca zamieszkania aplikanta. Informację co do tego która placówka jest właściwa dla miejsca zamieszkania aplikanta można uzyskać online lub telefonicznie od urzędu imigracyjnego (USCIS).

Czy mogę poprosić kogoś o pomoc w wypełnieniu formularza?

Tak. Formularz może być wypełniony przez osobę trzecią, tzw. „Preparer”. Aplikant może też skorzystać z pomocy tłumacza. Aplikant musi jednak własnoręcznie podpisać formularz nawet jeśli wypełniony był on przez kogoś innego. W razie wątpliwości najlepiej skorzystać z pomocy prawnika posiadającego wiedzę i kwalifikacje, które zapewnią poprawne wypełnienie podania.

Czy mogę uzyskać pomoc w przypadku, gdy jestem niepełnosprawny?

Tak. Urząd imigracyjny oferuje placówki przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Dostępne są również usługi tłumacza dla osób głucho-niemych oraz inna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc  powinna to zgłosić to w podaniu o obywatelstwo.

W jaki sposób i kiedy należy uiścić opłatę za podanie o obywatelstwo?

Opłatę należy przesłać wraz z podaniem w formie czeku osobistego lub „money order” płatnego do Department of Homeland Security. Nie należy wysyłać gotówki.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie podania o obywatelstwo?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji zależy od ilości podań rozpatrywanych w danym okresie przez placówkę urzędu imigracyjnego i może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.

Czy muszę zgłosić się na pobranie odcisków palców?

Tak. Dla większości aplikantów złożenie odcisków palców jest obowiązkowe. Zaproszenie na pobranie odcisków palców zostanie wysłane do Państwa pocztą w niedługim czasie po otrzymaniu przez urząd imigracyjny Waszego podania. W zaproszeniu będzie podana dokładna data oraz adres, na który należy się stawić.

Co należy zrobić jeżeli nie mogę stawić się na interview w wyznaczonym terminie?

Stawienie się na interview w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe. W przypadku niemożliwości stawienia się w danym dniu, należy niezwłocznie powiadomić urząd imigracyjny na piśmie i poprosić o przełożenie daty interview. Przełożenie daty może opóźnić proces o kilka miesięcy. Niestawienie się na interview bez powiadomienia urzędu imigracyjnego powoduje administracyjne zamknięcie sprawy.

Czy mogę zmienić nazwisko przy okazji uzyskania obywatelstwa?

Urząd imigracyjny nie ma uprawnień do dokonania prawnej zmiany nazwiska aplikanta. Urząd imigracyjny może jedynie zatwierdzić zmianę nazwiska dokonaną wcześniej zgodnie z prawem (na przykład przez małżeństwo, rozwód lub orzeczenie sądowe). W przypadkach gdy zaprzysiężenie na obywatelstwo odbywa się w sądzie, apliknat może wystąpić do sądu o zmianę  nazwiska podczas ceremonii zaprzysiężenia.

Co mogę zrobić w przypadku otrzymania odmowy nadania mi obywatelstwa?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, aplikant może odwołać się od tej decyzji w terminie i w sposób opisany w decyzji. Wraz z decyzją odmowną, otrzymają Państwo formularz, który należy wypełnić i wraz opłatą za apelację odesłać do urzędu imigracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Kiedy po interview następuje zaprzysiężenie?

Ceremonia zaprzysiężenia wyznaczana jest wkrótce po interview, zwykle w ciągu kilku dni lub kilku tygodni w zależności od liczby miejsc w danej placówce, czasem nawet w tym samym dniu. Po ceremoni zaprzysiężenia otrzymają Państwo Certyfikat Naturalizacji. Jest to dokument potwierdzający uzyskanie statusu obywatela Stanów Zjednoczonych.

Czy mogę ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie, jeżeli byłem w przeszłości karany? W młodości miałem kłopoty z prawem i zostałem skazany za popełnienie kilku przestępstw i wykroczeń. Było to jednak bardzo dawno i teraz jestem innym człowiekiem. Czy mogę w jakiś sposób tę przeszłość kryminalną zataić ubiegając się o obywatelstwo?

Aby otrzymać obywatelstwo amerykańskie, musisz wykazać się dobrym charakterem moralnym. Jeżeli zatem byłeś w przeszłości uznany za winnego lub przyznałeś się do popełnienia niektórych przestępstw kryminalnych, określanych jako tzw. „crimes of moral turpitude” czyli przestępstw wskazujących na podłość charakteru, możesz nie kwalifikować się do otrzymania obywatelstwa. Nie możesz pominąć żadnych informacji na temat swojej przeszłości kryminalnej nawet jeżeli akta Twojej sprawy zostały sądownie utajnione. Urząd imigracyjny ma dostęp do wszystkich informacji o przeszłości kryminalnej i w przypadku zatajenia czegokolwiek w podaniu o naturalizację lub podczas spotkania z oficerem imigracyjnym, możesz otrzymać odmowę nadania obywatelstwa za kłamstwo. Jedną z głównych cech dobrego charakteru moralnego jest szczerość, tak więc pominięcie prawdy może spowodować automatyczną odmowę nadania obywatelstwa, nawet jeżeli dotyczy drobnych wykroczeń, które nie dyskwalifikowałyby Cię, gdybyś je wyjawił. Nie wszystkie przestępstwa kryminalne definiowane są bowiem jako przestępstwa świadczące o podłości charakteru i prawo w poszczególnych stanach różni się co do definicji i postrzegania poszczególnych przestępstw. Liczy się też długość czasu, który upłynął od momentu popełnienia tych przestępstw. Będzie miało znaczenie w jakim stanie byłeś oskarżony i sądzony oraz czy od czasu popełnienia tych przestępstw doszło do rehabilitacji. Masz większe szanse wykazania rehabilitacji i poprawy charakteru, jeżeli od czasu popełnienia przestępstw upłynęło minimum 5 lat. Każdy przypadek jest indywidualny i Twoja postawa podczas ubiegania się o naturalizację jest bardzo ważna. Nie należy zatem kłamać i omijać prawdy. Oficer imigracyjny na pewno zapyta Cię o przeszłość kryminalną i powinieneś być przygotowany, aby szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz wykazać szczerą skruchę i żal. Na interview należy przynieść ze sobą oryginały lub certyfikowane kopie wszystkich dokumentów dotyczących zarzutów kryminalnych wraz z orzeczeniami sądu. Jeżeli akta sprawy zostały utajnione przez sąd lub zniszczone, należy przedstawić oświadczenie sądu lub placówki policji potwierdzające ten fakt. Brak dostarczenia oryginalnych lub certyfikowanych dokumentów na interview może spowodować odroczenie decyzji o nadaniu obywatelstwa i opóźnienie sprawy do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów i ich rozpatrzenia. Generalnie, nie musisz przedstawiać dokumentów dotyczących drobnych wykroczeń drogowych, jeżeli nie były one związane z użyciem alkoholu lub narkotyków ani aresztem i jedyną karą za nie była grzywna poniżej 500 dolarów oraz/lub punkty karne na prawie jazdy. W przypadku jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, zalecam skonsultować się z doświadczonym prawnikiem w celu ewaluacji Twojej sprawy.

Wkrótce kończy się termin ważności mojej warunkowej zielonej karty i będę musiał złożyć petycję o usunięcie warunków i otrzymanie karty 10-letniej.   Kiedy mogę najwcześniej złożyć tę petycję i czy muszę dołączyć do niej jakieś dokumenty? Co czeka mnie za 10 lat? Jak długo trwa ten proces? Czy poradzę sobie z tym sam czy też powinienem zatrudnić adwokata?

Jak trudny jest proces ubiegania się o usunięcie warunków z tymczasowej zielonej karty uzyskanej na bazie małżeństwa i czy mój małżonek musi w nim uczestniczyć?

O usunięcie warunków z zielonej karty otrzymanej na bazie małżeństwa z obywatelem lub obywatelką amerykańską możesz wystąpić na 90 dni przed upływem ważności karty warunkowej. Generalnie, do petycji o usunięcie warunków (Formularz I-751) musi dołączyć małżonek/małżonka z wyjątkiem przypadków, gdy małżeństwo zakończyło się przed upływem terminu do złożenia petycji na skutek rozwodu, anulacji lub śmierci. O ile wypełnienie samej petycji nie jest nadmiernie skomplikowane, to zgromadzenie wszystkich koniecznych dokumentów w stopniu zadowalającym urząd imigracyjny (USCIS) przysparza większości klientów kłopotów. Do petycji należy bowiem dołączyć masę dokumentów potwierdzających, że Wasze małżeństwo nadal trwa, jest prawdziwe i zostało zawarte w dobrej wierze. W celu skompletowania wszystkich dokumentów, które wymagane są przez urząd imigracyjny zalecam sprawdzić informacje dostępne na oficjalnej stronie USCIS i skonsultować się z doświadczonym adwokatem.

Czy mogę poprosić kogoś o pomoc w wypełnieniu formularza o usunięcie warunków z zielonej karty?

Tak, ale powinien to być prawnik. Nie polecam korzystania z usług tak zwanych „wypełniaczy formularzy” lub “paralegals”, gdyż zwykle nie posiadają oni odpowiednich kwalifikacji i nie mogą udzielać porad prawnych. Niewysłanie wystarczającej liczby odpowiednich dokumentów może skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków, wyznaczeniem spotkania w urzędzie imigracyjnym (interview) lub decyzją odmowną usunięcia warunków i utratą zielonej karty. Dokumentów, które należy wysłać jest naprawdę sporo i generalnie im więcej odpowiednich dokumentów zdołasz zgromadzić i przedłożyć, tym większe szanse na to, że ten proces przebiegnie gładko i być może uda Ci się uniknąć stresującego interview.

Jak długo trwa proces usunięcia warunków za tymczasowej zielonej karty?

Po wysłaniu prawidłowo złożonej petycji z opłatą, powinieneś otrzymać z urzędu imigracyjnego potwierdzenie wpłynięcia wniosku. Obecnie czas procesowania tego typu petycji o usunięcie warunków z zielonej karty, jest bardzo długi i trwa minimum 18 miesięcy. List potwierdzający wpłynięcie petycji może zatem zawierać informację, że Twój status imigracyjny został automatycznie przedłużony o 18 miesięcy po upływie ważności zielonej karty. Możesz w tym czasie posługiwać się tym listem oraz przeterminowaną zieloną kartą w celu potwierdzenia statusu posiadacza zielonej karty dla pracodawcy i do podróżowania. Jeżeli Twoja petycja o usunięcie warunków zostanie zaaprobowana, dostaniesz permanentną zieloną kartę, którą należy odnawiać co 10 lat. Po 3 latach małżeństwa z obywatelem lub obywatelką amerykańską lub po 5 latach posiadania zielonej karty niezależnie od przetrwania małżeństwa, możesz również rozważyć wystąpienie o obywatelstwo amerykańskie.

Polski Adwokat Prawnik USA Agnieszka Piasecka